Bæredygtig strategi

Strategien, der holder på den lange bane

Strategisk udvikling

 • Strategiprocesser: Læg en bæredygtig strategi
 • Strategisk sparring og forretningsudvikling: Dinsparringspartner 24-7-365
 • Bestyrelsesposter: Gårdråd, advisory boards og gårdbestyrelse

Strategisk finansiering

 • Samarbejde med finansielle institutioner: Opbyg gode relationer
 • Overordnet finansieringsstrategi: Bedrift & finansiering i harmoni
 • Nytænkning omkring finansieringssammensætning: Paradigmebrydende løsninger

Strategisk ledelse

 • Organisationsopbygning
 • Ledelsesuddannelse og ledertræning
 • Etablering af værdibaseret ledelse
 • Motivation og fastholdelse af medarbejdere & incitamentsystemer
 • Rekrutteringsstrategi og rekruttering

DIN STRATEGI: VI HAR INGEN STANDARDLØSNINGER

Gennem 20 års arbejde med strategiprocesser har vi oparbejdet en omfattende værktøjskasse, som vi bruger i udviklingen og implementeringen af strategier i landbrugsvirksomheder. Med vores værktøjer i bagagen skræddersyer vi strategiprocessen til netop DIN bedrift med respekt for jeres værdier, kultur og behov. En succesfuld strategiproces, der både rummer tanker om fremtiden, vigtige beslutninger samt eksekvering i dagligdagen, bygger vi efter denne model:

Vi  faciliterer  en  kreativ  proces, hvor vi analyserer behovet  for forandring

Vi kigger på jeres produkter, kunder, interesserenter og JER. Vi tænker ud af boksen sammen og vi udfordrer jer på jeres ambitioner med jeres virksomhed. Alt sammen i en kreativ proces, hvor vi analyserer behovet for forandring

Strategi handler om tilvalg og dermed også fravalg

Sammen med jer udarbejdes beslutningsgrundlaget og kommunikationen internt og eksternt, hvor vi fortæller klart og tydeligt, hvad planen er

En plan uden handling er værdiløs

Vi er med jer hele vejen og understøtter med implementering og værktøjer, der hjælper jer i det daglige arbejde, når strategien skal implementeresfra bedriftsejer til arbejdsdreng

Hald&Lie er din sparringspartner, når det handler om:

Sparringspartner
N

At se din bedrift og din forretning med nye øjne, og derefter lægge den optimale strategi for dig

N

At udfordre dig på din finansieringsstruktur gennem paradigmebrydende tænkning

N

At være din sparringspartner og ”sidemakker”, når du forhandler med dine kreditgivere

N

At finde et nyt pengeinstitut til dig

N

At udarbejde din forretningsstrategi på skrift og dokumentere dine resultater (bl.a. overfor dine kreditgivere)

N

At hjælpe dig igennem den mentale rejse i et generationsskifte

N

At implementere opfølgnings- og ledelsesstruktur på din bedrift

N

At udtænke og implementere netop de incitamentstrukturer, der sikrer motivation & forretning – samtidigt!

N

At være din sparringspartner i dit advisory board, din bestyrelse eller i dit gårdråd. Eller blot din livline 24-7-365

Hvordan laves en bæredygtig strategi?

Det er der ikke et entydigt svar på. Din udfordring bestemmer processen. Det er DIN strategi, og ikke noget, som skal berettige et bestemt rådgiverteam. Her er det, vi ved, virker:

N

Vi starter med DET FØRSTE FØRST: DIT mål og DIN ambition er omdrejningspunktet for din strategi. Hvis vi fornemmer, at du sætter barren for højt eller for lavt, så skubber vi kærligt til dig. Vi tør sige vores mening – når det giver mening

N

Vi sammen med dig udformer din ambition, hvor vi samtidig kigger på de trends, som er i markedet – både i din branche, men også i andre. Hvilke ‘bølger’ er i gang? Hvad vil forbrugerne have nu og fremadrettet? Er der helt nye produktionsmetoder undervejs? Og hvad mon landbrug er i 2040? Vi tør stille alle spørgsmålene!

N

Vi involverer alle nøgleinteressenter – også de, der ikke er enige med dig! Vi får jer til at finde en fælles vej; måske en helt ny, som I ikke tidligere havde set

N

Vi laver involvering og sørger for ejerskab. Hvorvidt og i hvilket omfang, medarbejdere skal inddrages i processen afgøres af din ambition. Ikke 2 strategiprocesser er ens, så vi finder den rigtige metode til dig. Det kan være medarbejderworkshops, interviews, ildsjæle & fanebærer blandt medarbejderne eller noget helt fjerde

N

En strategi skal leve i hverdagen og ikke ligge i skuffen. Vi udstyrer dig med relevante værktøjer til implementering. Det kan være lige fra morgenmøder i ny form til et elektronisk opfølgningsværktøj, som skræddersyes til dig. Behov bestemmer værktøj

Gå til Hald&Lie Gå til Aviation